http://www.zdzislawkulis.ecom.com.pl/
SAM 2869SAM 2860SAM 2857SAM 2859
SAM 2858SAM 5234hist zeg 44 1SAM 2829
SAM 2827SAM 2816P1000439SAM 2813
SAM 2803SAM 2812SAM 2804

 

 

 

 

 

 

SAM 2857

 

 

 

 

 

 

 

O AUTORZE

 

 

ZDZISŁAW KULIŚ ZAM. DONOSY GM. KAZIMIERZA WIELKA

 

EMERYT- POETA – REGIONALISTA- FOTOGRAFIK

 

Zdzisław Kuliś urodził się 13 września 1940 roku w Chruszczynie Wielkiej, mieszkaniec wsi Donosy w gminie Kazimierza Wielka woj. świętokrzyskie. Emerytowany pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, gdzie przepracował 51 lat w tym trzydzieści jako główny księgowy. Posiada wykształcenie ekonomiczne. Przez kilka lat równocześnie z pracą zawodową prowadził filię biblioteczną w Donosach, biorąc żywy udział w życiu kulturalnym środowiska, z którym łączą go więzi rodzinne i miejsce zamieszkania. W 2010 roku ukazał się pierwszy tom jego wierszy zatytułowany Wiersze dla potomnych, w 2011 roku album zawierający fotografie kapliczek, figur i krzyży Ziemi Kazimierskiej pt. Mieszkać wśród Świętych, w 2012 roku poemat poświęcony martyrologii kazimierskich Żydów pt. Niechaj słowik pieśń zaśpiewa.

Gdyby wymienić jego społeczną działalność w tym kulturalną przez okres całego jego życia, to powstałaby dość obszerna książka. Największa jednakże jego działalność przypada na rok 2014. Otóż w tymże roku Zdzisław Kuliś wydał trzy publikacje książkowe. W maju odbyła się promocja zbioru wierszy pt. Krętą ścieżką mijających lat. Jest to wydanie, które zawiera 234 strony wypełnione wierszami, których jest ponad 140, średnio mających siedem zwrotek, ale są też poematy trzy i czterokrotnie większe. Następnie w lipcu została wydana broszura w której jest szesnaście wierszy patriotycznych z okazji 70. rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej pt. Aby czas nie zatarł śladów. Zdzisław Kuliś wydał też we wrześniu broszurę pt. Ocalmy przed wyginięciem. Ponieważ działa również w proszowickim Stowarzyszeniu Hodowców pisze również publikacje poświęcone temu zagadnieniu i ochronie środowiska. Jest też członkiem Kazimierskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego i Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Kazimierzy Wielkiej. Jest także członkiem Komitetu Budowy Pomnika pamięci Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w Kazimierzy Wielkiej.

Zdzisław Kuliś w 2014 roku otrzymał statuetkę scyzoryka w dziedzinie kultura za działalność poetycką. We wrześniu został odznaczony medalem za zasługi dla rolnictwa nadany przez ministra Rolnictwa, a wręczony na Festiwalu w Proszowicach. Był też w roku tym nominowany do tytułu człowieka 25. lecia. W kwietniu otrzymał pisemne podziękowanie od marszałka województwa małopolskiego za działalność w dziedzinie ochrony środowiska. Pan Zdzisław w kwietniu urządził swoją wystawę fotograficzną w holu kazimierskiej biblioteki pt. 220. Rocznica Bitwy pod Racławicami. Tworzyło ją ponad 50 zdjęć formatu A-4. Składała się z trzech rozdziałów: Rekonstrukcja bitwy, Zdjęcia panoramy racławickiej i Widok obecny okolic Racławic z pomnikiem Bartosza Głowackiego. Drugą wystawę fotograficzną urządził w Proszowickim Centrum Kultury w Proszowicach pt. Widok z mojego okna. Była ona podzielona na cztery pory roku: Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Każdą porę roku poprzedza wiersz autorstwa pana Zdzisława tematycznie związany z daną porą. Ponadto w 2014 roku wziął udział w 58 różnego rodzaju spotkaniach, w tym też autorskich, koncertach, uroczystościach okolicznościowych patriotycznych, widowiskach. Na wielu imprezach prezentowane były wiersze jego autorstwa. Jak co roku tak i w tym bierze udział w prezentacji swoich zdjęć w Galerii Sztuki Zielona w Busku Zdroju. W dniu 7 czerwca spotkał się osobiście w Proszowicach z naszą kadrą skoczków narciarskich w tym z Kamilem Stochem. Wręczył mu ostatnio wydaną swoją książkę Krętą ścieżką mijających lat, w której jest wiersz pt. Leć Kamil, leć. 26 czerwca brał udział w gali Człowiek 25. lecia w Kielcach. Chociaż nagrody nie otrzymał, to jednak bycie nominowanym do tej nagrody i wzięcie udziału w gali, już było zaszczytem. 18 października spotkał się ze światowej sławy piosenkarką Eleni, która wystąpiła na koncercie w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Wręczył artystce książkę swojego autorstwa Wiersze dla potomnych, a w zamian otrzymał podziękowanie, autograf i wspólnie zrobione zdjęcie. Udział w uroczystościach 2014 zakończył 8 grudnia na uroczystej sesji kazimierskiej rady gminy, na ślubowaniu nowo wybranego burmistrza, gdzie również miał swoje 5 minut. W ubiegłym roku Zdzisław Kuliś napisał wiele artykułów prasowych. Od 23 grudnia 2014 roku w Tygodniku Ponidzia był cotygodniowo cyklicznie publikowany jeden Jego wiersz i zabytkowa kapliczka lub figura z terenu gminy Kazimierza Wielka, ale po dwóch miesiącach publikacji zaniechano.

20 września 2015 roku na V Małopolskim Festiwalu w Proszowicach otrzymał puchar Instytutu Zootechniki za popularyzację idei ochrony ras rodzimych i ochrony środowiska.

 

Poza wydanymi książkami, wiersze jego drukowane były w różnych publikacjach, takich jak:

  • Szkoła staruszka – jak matka.... czyli 80 lat „Jedynki” w Kazimierzy Wielkiej wydana przez Samorządową Szkołę Podstawową Nr 1. w Kazimierzy Wielkiej 2009. Znajduje się tam wiersz pt. „Szkoła” tematycznie związany z Jedynką.

  • Obiektywem przez półwiecze” Zdzisława Pilarskiego z roku 2009. Mieści się w niej wiersz pt. „Od Darola do Bodziocha”. Wiersz ma 74 zwrotki i opisuje 50 lat Kazimierzy Wielkiej.

  • 25 lat wspólnej drogi” autorstwa ks. Andrzeja Biernackiego, w której jest zamieszczony fragment wiersza pt. „Kraków pod Kazimierzą leży mości Książę”, a w późniejszych wersjach tej książki są jeszcze inne wiersze.

  • Produkt lokalny od Wisły po Spisz”. Publikacja wydana w wyniku ogłoszonego w 2010 roku konkursu pn. „Pomysł na produkt lokalny”. W trakcie trwania imprezy zaprezentowano 98 oryginalnych pomysłów na produkt lokalny. Zdzisław Kuliś do udziału w konkursie w kategorii przedsięwzięcie kulturalno- edukacyjne zgłosił tomik poezji pt. „Wiersze dla potomnych”. Za udział otrzymał piękną statuetkę. W tej publikacji wydrukowano wiersz pt. „Moja mała Ojczyzna” i „Od Spisza aż do Wisły”.

Wiersze pana Zdzisława są publikowane w Internetowym Kurierze proszowickim, Głosie proszowickim, a fragmenty w kieleckim Echu Dnia i Tygodniku Ponidzia. Piękny wiersz „Dwudziestolecie i Sztandar” opublikowany został w miesięczniku wydanym przez Zarząd Główny PZHGR i DI z siedzibą w Tarnowie. Kilka wierszy zostało opublikowane w tygodniku „Angora” w tym jeden z nich pt. „Czas”. Bardzo często są odczytywane na uroczystościach organizowanych z okazji różnych okoliczności.

W roku 2017 wydał pierwszą swoją książkę pisaną prozą pt.” WSPOMNIENIA-

HISTORIA PEWNEGO ZEGARA”. Trzysta siedemdziesięcio sześcio stronicowa książka zawiera około sto zdjęć odpowiadających opisywanej sytuacji i około pięćdziesiąt wierszy.

Jest to cykl wspomnień z lat 1961 do 2012 z życia gminnego, które toczy się wokół zegara z 1956 roku. Wydarzenia związane są, najpierw z Gromadzką Radą Narodową w Donosach, a później po zlikwidowaniu jej z terenem gminy Kazimierza Wielka, która istnieje do dziś.

Dwudziestego trzeciego lutego 2018 roku autor odebrał statuetkę i dyplom człowieka roku 2017 w dziedzinie kultura. Ostatnio pracował nad książką pt. Przygody Franka karierowicza, a wolne chwile wypełnia pisaniem wierszy o tematyce różnej. Sztandarowym jego dziełem jest wiersz pt. Narodzona na nowo, poświęcony setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z tej to okazji zorganizował posadzenie na obrzeżach parku zabytkowego w Donosach dębu 100. lecia z grupą emerytów z kazimierskiego Oddziału Związku w którym to wydarzeniu udział wzięli starosta kazimierski Jan Nowak i burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch.

Ponadto Zdzisław Kuliś ma jeszcze wiele innych mniejszych lub większych osiągnięć. Wymienię jednak jeszcze jedno z nich.

Ostatnio Pan Zdzisław próbował nawet gry na trąbce, gdyż chciał odświeżyć swoją przygodę z instrumentami dętymi z lat młodości. Otóż w wieku 18 lat uczył się grać w cukrownianej orkiestrze dętej w Kazimierzy Wielkiej. Z dużym powodzeniem grał na rogu czyli waltorni, ale wyjazd do pracy w Nowej Hucie pod Krakowem pokrzyżował mu te zamiary.

Jego działalność nie wpisuje się w pracę zawodową i nie osiąga sukcesów dzięki pracy zawodowej. Cała jego działalność jest wykonywana z wielką pasją, społecznie. Poświęca swój czas, a często i pieniądze.

 

Mgr Ewelina Adamska