http://www.zdzislawkulis.ecom.com.pl/

Wystawa fotograficzna w Busku Zdroju

przed wystawą od lewej: Adamski Bogusław, Ewelina Adamska, Zdzisław Kuliś, Tamara Maj
(fot. zbiory Eweliny i Bogusława Adamskich)
Zdzisław Kuliś na ławeczce Niepodległości
(fot. zbiory Eweliny i Bogusława Adamskich)


Donosy, 30-12-2019

Od ośmiu lat w program naszych rodzinnych uroczystości świątecznych wpisuje się jeszcze jeden dzień. Jest to dzień pomiędzy drugim Świętem Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem poświęcony zwiedzeniu wystawy fotograficznej w Galerii Zielona w Busku Zdroju. Jest to dla nas świetny relaks wyciszający po świątecznej bieganinie.

W związku z tym w sobotę 28 grudnia pojechaliśmy z córką Eweliną Adamską i zięciem Bogusławem Adamskim, z którymi mieszkam do Buska Zdroju obejrzeć wystawę fotograficzną, w której również bierzemy udział. Jest to już XXIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD FOTOGRAFICZNY "PONIDZIE 2019". Wystawa w Galerii Zielona zorganizowana została pod hasłem "Moja Prezentacja" w której w tym roku udział wzięło 128 osób z całej Polski, prezentując ponad 350 zdjęć. Kiedy zajechaliśmy i weszliśmy do środka powitała nas Pani Tamara Maj buska artysta, słynna malarka która jak zawsze bardzo ciepło przyjęła nas w swoich progach i prawie cały czas towarzyszyła nam w oglądaniu wystawionych zdjęć udzielając również objaśnień.

Kolejna odsłona Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego PONIDZIE organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku Zdroju znowu zaskakuje pełnią różnorodności tematów, fotograficznych spostrzeżeń i postaw twórczości. Zaskakuje także i dużą ilością prac, ponieważ na wezwanie Piotra Kalety, pomysłodawcy i corocznego kuratora tej, szacownej już, fotograficznej buskiej imprezy zareagowało aż 128 osób z Polski i zza granicy. Jak co roku zgłosili się ci, dla których PONIDZIE jest stałym punktem w fotograficznej biografii, ci którzy dołączyli do ich grona w ciągu ostatnich lat, oraz ci, którzy na PONIDZIU zadebiutowali dopiero w obecnej edycji. A także, co jest już tradycją PONIDZIA: dzieci i wnuki tych pierwszych.

zdjęcie na wystawie, teren przygotowany pod zalew
(fot. zbiory Eweliny i Bogusława Adamskich)
fragment wystawy, zdjęcia Adamskich
(fot. zbiory Eweliny i Bogusława Adamskich)


Co skłoniło nas do odwiedzenia wystawy? Otóż już po raz ósmy biorę udział w tym przedsięwzięciu, prezentując moje zdjęcia, a córka i zięć po raz szósty. Tą pasją zarazili się ode mnie i z powodzeniem wykonują wiele zdjęć nie tylko w kraju, ale też za granicą, gdzie jeżdżą na wakacje. Zakupili drukarkę do zdjęć i sami je wykonują. Trzeba stwierdzić, że mają do tego zacięcie. Starszy wnuk Kamil, uczeń drugiej klasy Technikum Komputerowego, też ma swój aparat i dołącza do naszej grupy. Tomek, uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej aparatu jeszcze nie ma, ale potrafi zrobić ładne zdjęcie, a kiedy my zajęliśmy się oglądaniem wystawy on jak zawsze policzył wszystkie wystawione zdjęcia, natomiast w tym roku po raz pierwszy ani Kamila, ani Tomka nie było z powodów własnych.

Ja mam na tej pięknej wystawie pięć zdjęć o tematyce: "Jak budowano zbiornik retencyjny w Kazimierzy Wielkiej". Adamscy mają cztery zdjęcia większego formatu wykonane za granicą. Ponieważ nie byliśmy na otwarciu wystawy, czuliśmy potrzebę pojechać tam i podziwiać pięknie urządzone dzieło i cieszyć się, że nasza miejscowość Donosy widnieje między takimi miejscowościami jak: Busko Zdrój, Kielce, Końskie, Pińczów, Kraków, Jelenia Góra, Skarżysko Kamienna, Warszawa, Wrocław, Legnica, Lublin, a także Francja, Holandia i Rotterdam.

Ewelina Adamska obok choinki w jednym z pomieszczeń wystawowych
(fot. zbiory Eweliny i Bogusława Adamskich)


Na koniec dokonaliśmy wpisu do książki pamiątkowej i otrzymaliśmy album wydany pokłosie wystawy. Wystawa jest zlokalizowana w Galerii Zielona do której bardzo łatwo jest dojść spacerem z rynku w dół ulicą Mickiewicza udekorowaną rzędem pięknie przystrojonych choinek na końcu której jest ławeczka z napisem Niepodległa, na której można swobodnie wypocząć, a później zrobić obrót o 180 stponi i po schodach wejść do budynku Galerii.

Zdzisław Kuliś


fragment wystawy
(fot. zbiory Eweliny i Bogusława Adamskich)

Noworoczne spotkanie emerytów

spotkanie otwiera prezes Wiesław Rębacz, z lewej Bożena Pytel, z prawej Zenona Menkała, Adam Bodzioch
(fot. Bogusław Adamski)
przy stole, od lewej Wiesław Rębacz, Zdzisław Kuliś, Zenona Menkała i inni emeryci
(fot. Bogusław Adamski)

Donosy, 18-01-2020

Do corocznych spotkań Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w powiecie kazimierskim należą między innymi spotkania noworoczne, które odbywają się na przełomie miesiąca grudnia i stycznia każdego roku. W tym roku władze kazimierskiego Oddziału Związku zorganizowały takie spotkanie w dniu 11 stycznia. Ponad 50 emerytów i rencistów w różnym wieku zebrało się w Zajeździe Słonecznym w Donosach, aby na początku Nowego Roku móc wspólnie spędzić kilka godzin w gronie znajomych, wymienić ze sobą kilka ciepłych słów, czego brakuje szczególnie osobom samotnym.

Swą obecnością zaszczycili: burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej Bożena Pytel. Gospodarzem spotkania był przewodniczący Kazimierskiego Oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - Wiesław Rębacz wraz z panią skarbnik Zenoną Menkała. Witając zebranych życzyli im zdrowia i długiego życia.

Kulminacyjnym punktem spotkania było uhonorowanie długoletniego członka kazimierskiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zdzisława Kulisia ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ nadaną przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.

chwila dekoracji
(fot. Bogusław Adamski)
pamiątkowy grawer od burmistrza
(fot. Bogusław Adamski)

Zdzisław Kuliś od czasu przejścia na emeryturę tj. od roku 2006 jest członkiem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Oddziale w Kazimierzy Wielkiej. Jest sumiennym członkiem Związku. Bierze czynny udział we wszystkich zebraniach oraz spotkaniach rocznicowych na których spełnia rolę fotografa, a relacje z tych spotkań przesyła do znanych redakcji. Wszystkie spotkania są dokumentowane zdjęciami, a niektóre są wystawiane w gablocie w biurze kazimierskiego Oddziału Związku. Wiele zdjęć jest użytych do kroniki jaką Związek prowadzi.

podziękowanie składa Zdzisław Kuliś
(fot. Bogusław Adamski)
Zdzisław Kuliś wszystkie spotkania emerytów odzwierciedla w licznych artykułach prasowych, które są publikowane w takich gazetach jak: Echo Dnia, Głos Proszowicki, a wcześniej także w Tygodniku Ponidzie. Relacje ze spotkań są też publikowane w Internetowym Kurierze Proszowskim i Feceboku.

w tanecznym rytmie
(fot. Bogusław Adamski)
Wanda Zapart i Zbigniew Karwacki
(fot. Bogusław Adamski)
w rytmie tańca
(fot. Bogusław Adamski)
para taneczna
(fot. Bogusław Adamski)
Wiesław Rębacz i Zenona Menkała
(fot. Bogusław Adamski)
para taneczna
(fot. Bogusław Adamski)
Pisze również wiele wierszy na temat emerytów, o ich życiu, a niejednokrotnie o samotności. Są to: "Emeryt", "Spotkanie emerytów", "Samotność", "Łódź życia", "Wśród przyjaciół", "Powrócisz" i wiele innych, a wśród nich wiersz napisany ostatnio w październiku tego roku pt. "Emeryt jak niemowlak".

Zdzisław Kuliś swą działalnością działa mobilizująco na innych członków emerytów, których działalność jest wszystkim znana na terenie Kazimierzy Wielkiej i nie tylko. W październiku ubiegłego roku zorganizował posadzenie dębu przez emerytów na obrzeżach parku w Donosach z prezesem Wiesławem Rębaczem na czele z okazji 100-lecia Państwa Polskiego. W akcie tym wzięli udział: Starosta kazimierski Jan Nowak i burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch.

Po udekorowaniu pana Zdzisława wzniesiono toast za zdrowie uhonorowanego, a także wszystkich emerytów, którzy się na tym spotkaniu zebrali i za wszystkich ludzi w starszym wieku. Przy tym składano sobie wzajemnie noworoczne życzenia, a szczególne życzenia zostały złożone przez burmistrza Adama Bodziocha i Dyrektora PCPR Bożenę Pytel.

Jako, że pora była jeszcze obiadowa podano obiad oraz przystawki przygotowane przez właścicieli Zajazdu Słonecznego w Donosach, Renatę i Mirosława Gajdów. Zespół muzyczny Piotrex z Kazimierzy Wielkiej grał i śpiewał znane i lubiane melodie, a zebrani śpiewali z wielkim zaangażowaniem piosenki biesiadne z lat 60-tych i inne, zapominając o złym samopoczuciu, wszelkich chorobach i bólu.

A potem zaczęła się zabawa taneczna i niebawem pierwsi tancerze ruszyli do tańca. Przy tak wesołej zabawie, pączkach, kawie i herbatce biesiadowano do późnych godzin wieczornych zapominając o dolegliwościach dnia codziennego. Wielkie dzięki dla kazimierskiego zarządu ZERiI za dobre przygotowanie spotkania, a właścicielom Zajazdu za smaczne posiłki.

Zapraszamy na spotkanie z okazji Tłustego Czwartku w miesiącu lutym. Nadmienić należy, że spotkania takowe są organizowane z niewielkich dobrowolnych składek chętnych emerytów.

Ewelina Adamska

taniec zespołowy
(fot. Bogusław Adamski)
Barbara Czapla i Tadeusz Bomba
(fot. Bogusław Adamski)
na pierwszym planie państwo Mrozowie
(fot. Bogusław Adamski)
zespół muzyczny Piotrex
(fot. Bogusław Adamski)
przy stole, Barbara i Andrzej Czaplowie
(fot. Bogusław Adamski)